Charms Company
Charms Company

Itsy Bitsy

  • Kucuk Yakut Baklava Kupe (Tek)
  • Kucuk Toplu Halka Kupe (Çift)
  • 4 Toplu Kucuk Kupe (Tek)
  • Yakut Tektas Yuzuk
  • 5 Yakutlu Tel Yuzuk
  • Toplu Yakutlu Kupe (Tek)